deklarant

I

Gömrük sərhədindən mal keçirən və malı gömrük rəsmiləşdirilməsi məqsədi ilə bəyan və təqdim edən şəxs

II

bəyannaməçi

Gömrük rəsmiləşdirilməsi məqsədi ilə malları və nəqliyyat vasitələrini bəyan edən, təqdim edən, göstərən hüquqi şəxs

DEK
depeş