DOĞRAM-DOĞRAM

весь изрезанный
DOĞMAQ
DOĞRAMA

Digər lüğətlərdə