DOĞRUÇULUQ

i. truthfulness, uprightness, honesty; Doğruçuluq ən yaxşı siyasətdir at. söz. Honesty is the best policy

DOĞRUÇU
DOĞRUDAN

Значение слова в других словарях