DODAQLAMA

z. brimful: ~ doldurmaq to fill brimful (with); O qənddanı qəndlə dodaqlama doldurdu She / He filled the bowl brimful with sugar

DODAQDƏYMƏZ
DODAQLANAN

Значение слова в других словарях