DODAQVARİ

прил. губовидный
DODAQUCU
DODEKAFONİYA

Digər lüğətlərdə