DRAMATİKLƏŞDİRİLMƏ

Dramatikləşdirilmək” dən f.is.
DRAMATİ́K
DRAMATİKLƏŞDİRİLMƏK

Значение слова в других словарях