DRAMATİKLİK

сущ. драматичность. Epizodun dramatikliyi драматичность эпизода, əsərin dramatikliyi драматичность произведения
DRAMATİKLƏŞDİRMƏK
DRAMATİZM

Digər lüğətlərdə