DRAMATURQLUQ

is. Dramaturqun işi, peşəsi, sənəti, məşğuliyyəti; drama yazma sənəti.
DRAMATURQ
DRAMLAŞDIRILMA

Значение слова в других словарях