DUAYAZAN

is. din. köhn. Dua yazmaqla məşğul olan adam.
[Sərvinaz xanım:] …Deyiblər İrandan bir duayazan gəlib, getmişəm onun da yanına, beşcə manat ona vermişəm, genə bir əsər olmayıb. N.Vəzirov.

DUALİ́ZM
DUBLÉT

Значение слова в других словарях