DYAÇOK

[ rus. дья´чок əsli yun. ] Pravoslavlarda: ruhani rütbəsi olmayan kilsə xadimi.
DVORYANLIQ
DYAKON

Значение слова в других словарях