ETMƏKLİK

куьгьн. кил. etmək.
ETMƏK
ETMƏKSİZİN

Digər lüğətlərdə