EYBƏCƏRLƏNDİRMƏK

уродовать, обезобразить
EYBƏCƏR
EYBƏCƏRLƏNMƏK, EYBƏCƏRLƏŞMƏK

Digər lüğətlərdə