FÖVQƏLADƏLİK

чрезвычайность
FÖVQƏLADƏ
FÖVQƏLBƏŞƏR

Digər lüğətlərdə