FÖVRİ

моментальный, стремительный
FÖVRƏN
FÖVT

Digər lüğətlərdə