FIRÇILTI

is. Bir cismin palçığa və ya başqa qatı, suvaşqan bir şeyə batarkən çıxardığı səs.
FIRÇILDAMAQ
FIRFIRA

Значение слова в других словарях