FƏNN

FƏNN I is. [ ər. ] Elm, bilik. Elmə, fənnə, üdəbayə baxalım nifrət ilə (M.Ə.Sabir).

FƏNN II is. [ ər. ] Biclik, fənd. Fənnin var isə örtüləcək cümlə qüsurun (M.Ə.Sabir).

FERMA
FƏSİL

Значение слова в других словарях