FERMA

FERMA I is. [ fr. ] Kolxoz və sovxozlarda ixtisaslaşdırılmış təsərrüfat.

FERMA II is. [ fr. ] tex. Çatı. Bir-biri ilə bağlanan mil. Ferma adətən poladdan, ağacdan, dəmir məlumatından hazırlanır.

FAZA
FƏNN

Значение слова в других словарях