FƏNN

i. 1. (tədris olunan) subject; 2. (elm sahəsi) discipline, branch of science

FƏNƏRLƏTMƏK
FƏRAQ

Значение слова в других словарях