FABRİKÇİ

bax fabrikant.
[Mirağa:] Mülkədar, fabrikçi və tacir zəhmət çəkmir. Mir Cəlal.

FABRİKÁNT
FÁBULA

Значение слова в других словарях