faizlərin kapitallaşdırılması

Müqaviləyə əsasən faizlərin ödəniş vaxtı çatdıqda ödənilməmiş hissənin kreditin qalıq məbləğinə əlavə olunmasıdır. Faizlərin kapitallaşdırılmasına müddəti uzadılmış, yaxud yeni kreditlər kimi rəsmiləşdirilmiş faizlər də aiddir

faizlər
faktorinq