FAKTÓRİYA

[ lat. ]
1. Avropa tacirlərinin müstəmləkə ölkələrində ticarət kontoru və yaşadıqları yer.
2. Ucqar ovçuluq rayonlarında ticarət və təchizat məntəqəsinin adı. Şimalda xəzli heyvan faktoriyası.
FÁKTOR
FAKTÚRA

Значение слова в других словарях