FALÇILIQ

ворожба
FALÇI
FAMİLİYA

Digər lüğətlərdə