FAMİLİYALI

sif. Familiyası olan, müəyyən familiya daşıyan.
FAMİ́LİYA
FANATİ́K

Значение слова в других словарях