FAMİLİYASIZ

бесфамильный
FAMİLİYALI
FANER

Digər lüğətlərdə