GÜZƏRAN

i. life, way of living; ~ keçirmək to live, to go* (on); yaxşı ~ keçirmək to live a well-to-do life, to live full life; adi ~ keçirmək to live a small way; xoşbəxt ~ keçirmək to live a happy life

GÜZAR
GÜZƏRANLI

Значение слова в других словарях