GƏLİRLİLİK

доходность, рентабельность
GƏLİRLİ
GƏLİRSİZ

Digər lüğətlərdə