GECƏBƏGÜNDÜZ

рах. кил. gecə-gündüz.
GECƏ-GÜNDÜZLÜK:
GECƏBƏNÖVŞƏSİ

Digər lüğətlərdə