GİCƏLTMƏK¹

кил. gicəlləndirmək.
GİCƏLTMƏ
GİCƏLTMƏK²

Digər lüğətlərdə