GİCİTKƏNLİ

крапивный
GİCİTKƏNANASI
GİCLƏŞMƏK

Digər lüğətlərdə