GİLLƏNDİRMƏK, GİLLƏTMƏK

катить, перекатывать
GİLİZ
GİLLƏNMƏK