GURP

təql. думп (залан са затӀ аватдамаз акъатдай ван); ** ürəyi gurp eləmək кил. gup (ürəyi gup eləmək).
GURLAYICI
GURPADAN

Digər lüğətlərdə