HƏNA

HƏNA I is. [ ər. ] Xına, boyaq. Ağzı piyaləsən, gərdəni mina; Nazik əllərində innabı həna (M.P.Vaqif).

HƏNA II is. [ ər. ] Yersiz deyilən söz. Heç hənanın yeridir?

HƏLİM
HƏSİR

Значение слова в других словарях