HƏDDİ-BÜLUĞ

\[ər.\] сущ. агакьун (инсандин ругьдиз ва бедендиз килигай агакьнавай, вири ихтиярар жедай яш); // həddi büluğa çatmaq (yetişmək, yetmək) балугъ хьун (рах.), агакьун (гьа яшдив).
HƏDD-HÜDUD
HƏDƏ

Digər lüğətlərdə