HAÇADIRNAQLI

sif. Dırnağı haça olan, qoşadırnaq (inək, qoyun və s. heyvanlar haqqında).
Yanında balası o haçadırnaq; Əlvan çiçəkləri ipçin yolardı; Məmələri dadlı südlə dolardı. H.K.Sanılı.

HAÇADIRNAQ
HAÇADİL

Значение слова в других словарях