HAÇADİL

sif. Dili haça şəklində olan, dilinin ucu yarıq olan (ilan, kərtənkələ, qurbağa və s. haqqında).
Qədimdən bizim eldə sınanmış bir məsəl var; “Ulduz görməsə ölməz haçadilli ilanlar”. R.Rza.

HAÇADIRNAQLI
HAÇADİLLİ

Значение слова в других словарях