HAÇALAŞMAQ

bax haçalanmaq.
Şiddətli küləklərin nəticəsində qayalar get-gedə sivriləşir, haçalaşırdı. S.Vəliyev.
Yol haçalaşanda Muxtar əlini sağ tərəfə tuşlayıb Şahinə göstəriş verdi… B.Bayramov.

HAÇALAŞMA
HAÇALI

Значение слова в других словарях