HAÇAQUYRUQ

sif. Quyruğu haça şəklində olan.
Nə üçtelli durna, nə də; haçaquyruq qaranquşam; Bütün qışı cikkildəyib; Yem axtaran hansı quşam? M.Dilbazi.

HAÇAQ
HAÇAQUYRUQ

Значение слова в других словарях