HACIBƏRİBAX

is. köhn. Qadın paltarı tikilən bahalı əlvan bir parçanın xalq dilində adı.
[Minayə] bir neçə il əvvəl hacıbəribax deyilib arvadlar arasında çox modda olan, əlvan parçadan geydiyi qırçınlı uzun tumanda … çox yaraşıqlı görünürdü. Ə.Əbülhəsən.

HACI
HACILEYLƏK

Значение слова в других словарях