HALİCƏ

Dialektlərdə haluç əzgiləoxşar cır meyvə mənasında işlənir.

Mənbələrdə haluçə – aluçə (alça mənasında) sözünə də rast gəlinir.

Alma, ərik, halicə,

Qovun, qarpız, bu necə?

Heyva yedim saraldım,

Nargilə, həm narincə.

                  (“Arzı-Qənbər”)

HALİ ƏRƏB
HALQA-MƏRƏKƏ