HALQA-MƏRƏKƏ ELƏMƏK

Mühasirəyə almaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

HALQA-MƏRƏKƏ
HAMAYIL ƏRƏB