İÇƏRÜ

İçəri. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

İCTİNAB QILMAQ
İÇƏT