İÇƏT

İçəcək şey, içiləcək şey, su. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

İÇƏRÜ
İÇÜN