icarə

Əmlaka, torpağa və digər təbii ehtiyatlara müqavilə əsasında, əvəzi ödənilməklə müddətli sahib olmaq və bunlardan istifadə etmək

ibtidai araşdırma
icarə müddəti

Значение слова в других словарях