İCARƏ

I. i. lease; ~ yə götürmək to lease (d.), to take* on lease (d.); to rent (d.); ~ yə vermək to lease (d.), to grant on lease (d.), to rent (d.)

II. s.: ~ müqaviləsi lease; (ev və s. haqqında) tenancy agreement; ~ haqqı rent, rental; ~ hüququ tenant right

İBTİDASIZ
İCARƏÇİ

Значение слова в других словарях