İCARƏDARLIQ

сущ. арендование
İCARƏDAR
İCARƏLƏMƏ

Digər lüğətlərdə