İCARƏLƏMƏK

арендовать, нанимать
İCARƏHAQQI
İCAZƏ

Digər lüğətlərdə