İCTİMAİLƏŞDİRİLMİŞ

обобществленный
İCTİMAİLƏŞDİRİLMƏK
İCTİMAİLƏŞDİRMƏ

Digər lüğətlərdə