İCTİNAB

\[ər.\] сущ. клас. къакъасун, чугварвалун, яргъал акъвазун; ictinab etmək (qılmaq) къакъасун, чугварвалун, яргъал акъвазун.
İCTİMAİYYƏTÇİ
İCZ

Значение слова в других словарях