İKİBƏNDLİ

двухстопный (стих)
İKİBAŞLI
İKİBİR

Digər lüğətlərdə