İLƏYÜ

Ön, qarşı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

İLƏTMƏK
İLĞIMAQ